• งานติดตั้งการ์ดเรล

  งานติดตั้งการ์ดเรล

  ราวเหล็กลูกฟูก หรือ ราวกั้นอันตราย
 • งานติดตั้งการ์ดเรล

  งานติดตั้งการ์ดเรล

  ราวเหล็กลูกฟูก หรือ ราวกั้นอันตราย
 • งานติดตั้งการ์ดเรล

  งานติดตั้งการ์ดเรล

  ราวเหล็กลูกฟูก หรือ ราวกั้นอันตราย

งานติดตั้งการ์ดเรลGUARD RAIL

      การ์ดเรล Guard Rail, ราวเหล็กลูกฟูก หรือ ราวกันอันตราย เป็นแผ่นเหล็กสังกะสี โดยมีคุณลักษณะตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง มีความหนา 2.5 มม. และ 3.2 มม.

      การ์ดเรล Guard Rail ใช้สำหรับกั้นตามแนวขอบถนน จุดเสี่ยงตามสายทาง หรือบริเวณถนนที่ใกล้กับคันคลอง เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากยานพาหนะ สามารถคงสภาพและใช้งานได้หลังจากถูกชน และสามารถป้องกันความเสียหายหรือลดอันตรายให้แก่ผู้ขับขี่และคนเดินเท้าได้

การ์ดเรลแบ่งเป็น 2 ชั้น ตามความหนา
 • ชั้นที่ 1 ความหนา ไม่น้อยกว่า 3.2 มิลลิเมตร
 • ชั้นที่ 2 ความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มิลลิเมตร
การ์ดเรลแบ่งเป็น 2 ชนิด ตามการอาบสังกะสี
 • ชนิดที่ 1 สังกะสีหนักไม่น้อยกว่า 550 กรัมต่อตารางเมตร
 • ชนิดที่ 2 สังกะสีหนักไม่น้อยกว่า 1,100 กรัมต่อตารางเมตร

ติดต่อสอบถาม

บริษัท พีเอสดี โรด โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)