ช่วยกันทำให้สังคมของเราน่าอยู่มากขึ้น CSR

09/06/2564

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด และ บริษัท พี เอส ดี คัลเลอร์ เวย์ จำกัด (โดยคุณ วิทย์ ศศลักษณานนท์)ได้บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลโพธาราม เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลและส่งมอบกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนผ่านพ้นวิกฤต covid – 19 ไปได้ด้วยดี.

แชร์บทความนี้