ป้ายจราจร แบรนด์ Reflomax

ทาง พี เอส ดี คัลเลอร์ เวย์ ได้เริ่มทำการผลิตป้ายจราจร โดยไดใช้สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง (Reflective Sheeting) แบรนด์ Reflomax ซึ่งเป็นแบรนด์มาจากเกาหลีในการผลิตครั้งนี้ 

ทำให้เราได้พบว่า แบรนด์ Reflomax มีข้อดีในการใช้แทนแบรนด์ดังอันดับหนึ่งในไทยดังนี้

ข้อดี

  • สามารถตัดได้ง่ายกว่า เพราะว่าตัวแผ่นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงมีความบางกว่าในระดับนึง แต่ก็ไม่ได้หมายความบางกว่าแล้ว คุณภาพจะด้อยกว่า จริงๆแล้วมันบางกว่ากลับทำให้ติดง่ายขึ้น และคงคุณภาพไว้เหมือนแบรนด์อันดับหนึ่งในไทย
  • ค่าการสะท้อนแสงของแบรนด์ Reflomax นั้นมีค่าที่สูงเทียบเท่ากับแบรนด์อันดับหนึ่งในไทย หรือมากกว่าด้วยซํ้า
  • เวลานำมาติดบนแผ่นเหล็กนั้นให้ความรุ้สึกเหมือนเวลาเราใช้แบรนด์ดังอันดับหนึ่งในไทยเลย แต่อันนี้กลับติดง่ายกว่าด้วยซํ้าเนื่องจากมันบางกว่า และเวลาติดจะไม่มีลมดันขึ้นมา
  • เวลากลางคืนจะสามารถเห็นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงของ Reflomax ได้ชัดเจนมากกว่าเมื่อเทียบกับแบรนด์ดังอันดับ 1 ในไทย ดังรูปข้างล่าง

ซ้าย Reflomax ขวา 3Mซ้าย

ซ้าย Reflomax ขวา 3Mซ้าย Reflomax ขวา 3M

ซ้าย Reflomax ขวา 3M

แชร์บทความนี้