นํ้ายาประสาน (ไพรเมอร์)

ใช้เคลือบผิวทางที่เป็นฝุ่นเพื่อทาทับด้วยสีและใช้สําหรับทารองพื้นก่อนทาทับ ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก

คุณสมบัติพิเศษ

เคลือบผิวทางที่เป็นฝุ่น, ช่วยให้สีทาทับติดดีกับทุกสภาพผิว, ช่วยให้สีติดกับผิวถนนอย่างมีประสิทธิภาพ

การนำไปใช้

ใช้งานเตรียมพื้นผิวก่อนทําเครื่องหมายบนผิวทาง

  • ทําความสะอาดผิวหน้า เช่น ใช่เครื่องพ่นฝุ่น หรือใช้ไม้กวาดสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่
  • ติดเทปกาวเพื่อกันพื้นที่ทํางาน
  • ทาน้ํายารองพื้นสําหรับพื้นผิวแอสฟัลต์ ยางมะตอย คอนกรีต

ปริมาณที่ใช้

  • น้ํายาไพรเมอร์ Primer 13 กิโลกรัม/ถัง
  • ใช้สําหรับทาทับด้วยสีโคลด์พลาสติก และวัสดุกันลื่น
advanced divider

สินค้าที่เกี่ยวข้อง