ลูกแก้วสะท้อนแสง ดี คัลเลอร์ เวย์

ลูกแก้วที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทาง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม มอก.543-2550

ลูกแก้ว หมายถึง เม็ดลูกแก้วทรงกลม โปร่งแสง ทำจากซิลิกา เมื่อใช้ ผสมและ/หรือ โรยบนผิวหน้าวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทางแล้วจะมีคุณสมบัติสะท้อนย้อนกลับ (retroreflective) ช่วยให้มองเห็นเส้นหรือเครื่องหมายบนผิวทางได้ดีโดยเฉพาะในเวลากลางคืน

ลูกแก้วสะท้อนแสงของ “ดี คัลเลอเวย์” ผลิตได้คุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม มอก.543-2550

คุณลักษณะเฉพาะ (specification) ของลูกแก้วสะท้อนแสง มอก.543-2550

บริษัท พีเอสดี คัลเลอเวย์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายลูกแก้วสะท้อนแสงโรยวัสดุเทอร์โมพลาสติกของบริษัท ดี คัลเลอเวย์ จำกัด ซึ่งเป็นลูกแก้วสะท้อนแสงที่ผลิตจากซิลิกาที่มีคุณภาพสูง มีลักษณะทรงกลม ใส แข็ง และไม่มีสิ่งสกปรกปนเปื้อน แบ่งเป็น 3 ประเภท

ประเภท 1 ลูกแก้วที่ใช้ผสมวัสดุเทอร์โมพลาสติก

เป็นลูกแก้วที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.543-2550 ประเภท 1 ใช้ผสมในวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทาง ส่วนผสมของลูกแก้วจะมีปริมาณอย่างน้อย 30 % โดยน้ำหนักของวัสดุเทอร์โมพลาสติก

ประเภท 2 ลูกแก้วใช้โรยบนผิวหน้าวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวถนน

ลูกแก้วมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 543-2550 ประเภท 2 หรือ Glass bead class B ซึ่งใช้สำหรับ โรยทับเส้นจราจรชนิด cold Paint, hot paint, และสี Thermoplastic ลูกแก้วจะถูกเคลือบด้วยน้ำยาป้องกันความชื้น เพื่อป้องกันลูกแก้วจับตัวเป็นก้อน ลูกแก้วจะถูกฝังอยู่บนผิวของวัสดุเทอร์โมพลาสติก หรือเส้นจราจร ซึ่งลูกแก้วจะเกิดการสะท้อนแสงเมือไฟหน้ารถยนต์ส่อง ทำให้เกิดความปลอดภัยในเวลากลางคืน ปริมาณลูกแก้วที่โรยทับหน้าควรจะอยู่ในช่วง 300-400 กรัมต่อตารางเมตร ทั้งนี้เพื่อการสะท้อนแสงและความคงทนของเส้น

ประเภท 3 (ขนาดใหญ่) ใช้ผสมและ/หรือ โรยบนผิวหน้าวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทาง

ลูกแก้วมาตรฐาน มอก.543-2550 ประเภท 3 เป็นลูกแก้วเม็ดใหญ่สำหรับการสะท้อนแสงในคืนที่ฝนตกพื้นเปียกทำให้การมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น

advanced divider

สินค้าที่เกี่ยวข้อง