ลูกแก้วสะท้อนแสง พ็อตเตอร์

ใช้สำหรับผสมกับวัสดุเทอร์โมพลาสติก (สีตีเส้นจราจร) โดยที่ต้องมีอัตราส่วนผสมของลูกแก้วสะท้อนแสงไม่ต่ำกว่า30 เปอร์เซ็นต์ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงและมอก.543-2549 นอกจากนี้ลูกแก้วสะท้อนแสงเป็นวัสดุสำหรับโรยบนวัสดุ เทอร์โมพลาสติกหรือโรยบนสีจราจร (Traffic Paint) ขณะที่ทำเครื่องหมายบนผิวทาง (โรยลูกแก้วสะท้อนแสง ขณะที่ตีเส้นจราจร) จะช่วยให้ลูกแก้วสะท้อนแสงฝังอยู่บนผิวของวัสดุเทอร์โมพลาสติกหรือสีจราจร ซึ่งลูกแก้วสะท้อนแสงที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทางนี้จะเกิดการสะท้อนแสงเมื่อไฟหน้ารถยนต์ส่อง ทำให้เกิดความปลอดภัยในเวลากลางคืน

advanced divider

สินค้าที่เกี่ยวข้อง