การ์ดเรล Guard Rail

การ์ดเรล Guard Rail, ราวเหล็กลูกฟูก หรือ ราวกันอันตราย

เป็นแผ่นเหล็กสังกะสี โดยมีคุณลักษณะตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง มีความหนา 2.5 มม. และ 3.2 มม. ผ่านกรรมวิธีการผลิตแบบ Basic Oxygen Open Heat Electric Furnace ทำให้การ์ดเรลทุกชิ้น โดยมีคุณลักษณะตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง

ใช้สำหรับกั้นตามแนวขอบถนน จุดเสี่ยงตามสายทาง หรือบริเวณถนนที่ใกล้กับคันคลอง เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากยานพาหนะ สามารถคงสภาพและใช้งานได้หลังจากถูกชน และสามารถป้องกันความเสียหายหรือลดอันตรายให้แก่ผู้ขับขี่และคนเดินเท้าได้

การ์ดเรลแบ่งเป็น 2 ชั้น ตามความหนา

  • ชั้นที่ 1 ความหนา ไม่น้อยกว่า 3.2 มิลลิเมตร
  • ชั้นที่ 2 ความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มิลลิเมตร

การ์ดเรลแบ่งเป็น 2 ชนิด ตามการอาบสังกะสี

  • ชนิดที่ 1 สังกะสีหนักไม่น้อยกว่า 550 กรัมต่อตารางเมตร
  • ชนิดที่ 2 สังกะสีหนักไม่น้อยกว่า 1,100 กรัมต่อตารางเมตร
advanced divider

สินค้าที่เกี่ยวข้อง