ป้ายจราจร ป้ายบังคับ Regulatory Sign

ป้ายจราจร ป้ายบังคับ มาตรฐาน กรมทางหลวง และ กรมหลวงชนบท

ใช้สำหรับแจ้งให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามข้อบังคับที่ได้แสดงไว้ตามข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ที่ปรากฎบนแผ่นป้ายและมีผลบังคับตามกฎหมาย

คุณสมบัติพิเศษ

ทำจากวัสดุที่มีคุณภาพ, ทนทานเมื่ออยู่กลางแจ้ง, สามารถทำป้ายและเสาแบบอื่น ตามความต้องการของลูกค้า, สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

ป้ายจราจร ป้ายบังคับ

ใช้สำหรับแจ้งให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามข้อบังคับที่ได้แสดงไว้ตามข้อความเครื่องหมาย สัญลักษณ์ที่ปรากฎบนแผ่นป้ายและมีผลบังคับตามกฎหมาย ป้ายบังคับมี 4 ประเภทดังนี้

 • ป้ายบังคับประเภทกำหนดสิทธิ์ (บ.1 – บ.3)
 • ป้ายบังคับประเภทห้ามหรือจำกัดสิทธิ์ (บ.4 – บ.36)
 • ป้ายบังคับประเภทคำสั่ง (บ.37 – บ.54)
 • ป้ายอื่น ๆ (บ.55)

ขนาดของป้าย

 • ป้ายบังคับ (บ.1 – บ.55) ขนาดมาตรฐานทั่วไป Ø 60, 75, 90 เซนติเมตร
 • ตามที่ลูกค้าต้องการ

สีของป้าย ป้ายทั่วไป

พื้นป้ายเป็นสีขาว เส้นขอบป้าย เส้นขีดกลางใช้สีแดง เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตัวเลข และตัวอักษรบนป้ายใช้สีดำ ยกเว้น ป้ายห้ามจอดรถ ป้ายห้ามหยุดรถ ป้ายหยุด ป้ายสุดเขตบังคับ ป้ายคำสั่ง

วัสดุของป้าย

 • แผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนา 1.2 มม.
 • แผ่นอลูมิเนียม หนา 2 มม.

ทั้ง 2 ชนิดสามารถเพิ่มเฟรมหลังป้ายประกอบกับป้ายได้

แผ่นสะท้อนแสง Reflomax

 • แผ่นสะท้อนแสงตามมอก. 606-2549 แบบที่ 1
 • แผ่นสะท้อนแสงตามมอก. 606-2549 แบบที่ 4
 • แผ่นสะท้อนแสงตามมอก. 606-2549 แบบที่ 9

รูปแบบเสาของป้าย

 • ชนิดเสาเดียว
 • ชนิด 2 เสา

เราเป็นตัวแทนแต่งตั้งแต่เพียงผู้เดียวของ Reflomax ในประเทศไทย

บริษัท พีเอสดี คัลเลอร์ เวย์ จำกัด รับงานติดตั้งป้ายจราจร ให้กับทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน ด้วยทีมงานช่างผู้ชำนาญการมืออาชีพ การันตีคุณภาพ

advanced divider

สินค้าที่เกี่ยวข้อง