ป้ายเตือน Warning Sign

ป้ายเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบถึงสภาพทางว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ทำให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังหรือลดความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะ

ใช้สำหรับทางโค้ง ทางแยก บริเวณที่จำนวนช่องจราจรลดลง ทางลาดชัน สภาพผิวทางไม่ปกติ

คุณสมบัติพิเศษ

วัสดุมีคุณภาพ, สามารถทำป้ายและเสาแบบอื่น ตามความต้องการของลูกค้า, สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน, มีแผ่นสะท้อนแสงป้องกันยูวี

ขนาดของป้าย

  • ป้ายเตือน (ต.1 – ต.60) ขนาดมาตรฐานทั่วไป 60×60, 75×75, 90×90 เซนติเมตร
  • ตามที่ลูกค้าต้องการ

สีของป้าย

โดยทั่วไปป้ายเป็นสีเหลือง เส้นขอบป้าย สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ตัวเลข และตัวอักษรใช้สีดำ ยกเว้นป้ายเตือนที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างและงานบำรุงทาง ใช้พื้นป้ายสีส้ม เส้นขอบป้าย สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ตัวเลข และตัวอักษรใช้สีดำ

วัสดุของป้าย

  • อะลูมิเนียม ความหนา 2 มิลลิเมตร

แผ่นสะท้อนแสง Reflomax

  • แผ่นสะท้อนแสงตามมอก. 606-2549 แบบที่ 1
  • แผ่นสะท้อนแสงตามมอก. 606-2549 แบบที่ 4
  • แผ่นสะท้อนแสงตามมอก. 606-2549 แบบที่ 9

รูปแบบเสาของป้าย

  • ชนิดเสาเดียว
  • ชนิด 2 เสา

เราเป็นตัวแทนแต่งตั้งแต่เพียงผู้เดียวของ Reflomax ในประเทศไทย

บริษัท พีเอสดี คัลเลอร์ เวย์ จำกัด รับงานติดตั้งป้ายจราจร ให้กับทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน ด้วยทีมงานช่างผู้ชำนาญการมืออาชีพ การันตีคุณภาพ

advanced divider

สินค้าที่เกี่ยวข้อง