ป้ายโอเวอร์เฮด Overhead

ป้ายจราจร ป้ายโอเวอร์เฮด OVERHEAD มาตรฐาน กรมทางหลวง และ กรมหลวงชนบท

เป็นป้ายชี้ช่องจราจร เพื่อบอกช่องจราจรที่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ

คุณสมบัติพิเศษ

มีคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน, สามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน, ทนทานเมื่ออยู่กลางแจ้ง, สามารถทำป้ายและเสาแบบอื่น ตามความต้องการของลูกค้า

สีของป้าย

  • พื้นป้ายสีเขียว สัญลักษณ์ ตัวอักษร เครื่องหมาย และตัวเลขสีขาว
  • พื้นป้ายสีน้ำเงิน สัญลักษณ์ ตัวอักษร เครื่องหมาย และตัวเลขสีขาว
  • แบบอื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

วัสดุของป้าย

  • อะลูมิเนียม ความหนา 3 มิลลิเมตร

แผ่นสะท้อนแสง Reflomax

  • แผ่นสะท้อนแสงตามมอก. 606-2549 แบบที่ 4
  • แผ่นสะท้อนแสงตามมอก. 606-2549 แบบที่ 9

รายละเอียด ป้ายโอเวอร์เฮด Overhead ใช้สำหรับติดตั้งกับบริเวณต่อไปนี้

  • บริเวณทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจรหรือมากกว่า หรือบริเวณที่มีความสับสนในการเข้าช่องทางให้ถูกต้อง
  • ทางหลวงที่มีปริมาณการจราจรมากกว่า 8,000 คันต่อวัน – เป็นทางแยกต่างระดับ
  • สภาพข้างทางไม่เอื้ออำนวยต่อการติดตั้งป้ายข้างทาง เช่น ถนนที่มีไหล่ทางแคบ การตติดตั้งอาจล้ำเข้าไปใน พื้นที่อาคาร มีป้ายร้านค้าหรือป้ายโฆษณามาก อาจทำให้สับสน
  • ทางหลวงที่มีการควบคุม จุดเข้า – ออก

เราเป็นตัวแทนแต่งตั้งแต่เพียงผู้เดียวของ Reflomax ในประเทศไทย

บริษัท พีเอสดี คัลเลอร์ เวย์ จำกัด รับงานติดตั้งป้ายจราจร ให้กับทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน ด้วยทีมงานช่างผู้ชำนาญการมืออาชีพ การันตีคุณภาพ

advanced divider

สินค้าที่เกี่ยวข้อง