ป้ายโอเวอร์แฮงค์ Overhang

ป้ายจราจร ป้ายโอเวอร์แฮงค์ OVERHANG มาตรฐาน กรมทางหลวง และ กรมหลวงชนบท

ใช้สำหรับสื่อสารความหมายหรือแนะนำให้ผู้ขับขี่เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

คุณสมบัติพิเศษ

แข็งแรง ทนทาน, สามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน, ป้องกันยูวีได้, สามารถทำป้ายและเสาแบบอื่น ตามความต้องการของลูกค้า

สีของป้าย

  • พื้นป้ายสีเขียว สัญลักษณ์ ตัวอักษร เครื่องหมาย และตัวเลขสีขาว
  • พื้นป้ายสีน้ำเงิน สัญลักษณ์ ตัวอักษร เครื่องหมาย และตัวเลขสีขาว
  • แบบอื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

วัสดุที่ทำป้าย

  • อะลูมิเนียม ความหนา 2 มิลลิเมตร  หรือ 3 มิลลิเมตร

 แผ่นสะท้อนแสง Reflomax

  • แผ่นสะท้อนแสงตามมอก. 606-2549 แบบที่ 4
  • แผ่นสะท้อนแสงตามมอก. 606-2549 แบบที่ 9

รายละเอียด-ป้ายโอเวอร์แฮงค์ Overhang ใช้สำหรับติดตั้งกับบริเวณต่อไปนี้

  • บริเวณทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจรหรือมากกว่า
  • ทางหลวงที่มีปริมาณการจราจรมากกว่า 4,000 คันต่อวัน
  • สภาพข้างทางไม่เอื้ออำนวยต่อการติดตั้งป้ายข้างทาง เช่น ถนนที่มีไหล่ทางแคบ การตติดตั้งอาจล้ำเข้าไปในพื้นที่อาคาร มีป้ายร้านค้าหรือป้ายโฆษณามาก อาจทำให้สับสน
  • ทางหลวงที่มีการควบคุม จุดเข้า – ออก

เราเป็นตัวแทนแต่งตั้งแต่เพียงผู้เดียวของ Reflomax ในประเทศไทย

บริษัท พีเอสดี คัลเลอร์ เวย์ จำกัด รับงานติดตั้งป้ายจราจร ให้กับทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน ด้วยทีมงานช่างผู้ชำนาญการมืออาชีพ การันตีคุณภาพ

advanced divider

สินค้าที่เกี่ยวข้อง