เสาล้มลุก

เสาล้มลุก Flexible Delineator เกรด B ผลิตจากเกาหลี มีความสูง 75cm. ความกว้างฐาน 20cm. ความกว้าง 8cm.

เป็นเสาที่มีความยืดหยุ่นสูง โดยสามารถคืนรูปได้สมบูรณ์เมื่อถูกกระแทกจากยานพาหนะ และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ทั้งในเวลากลางวัน กลางคืน เพราะมีแถบสะท้อนแสงชนิดแรงสูง Micro Prismatic

เหมาะสำหรับติดตั้งแบ่งทิศทาง จัดระเบียงช่องทางจราจรบริเวณหัวเกาะ, Exit-Entrance, ทางร่วม และทางเบี่ยงต่างๆ รวมถึงเกาะกลางสมมติ

advanced divider

สินค้าที่เกี่ยวข้อง