บริษัทพีเอสดี โรด โซลูชั่น

บริษัท พีเอสดี โรด โซลูชั่น จำกัด จัดตั้งมาเพื่อเป็น ผู้ผลิต จำหน่าย สีจราจร ป้ายจราจร และอุปกรณ์จราจรทุกประเภท โดยบริษัทฯ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2555 และเป็นผู้ผลิตสีจราจรในประเทศไทย ซึ่งได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นของกลุ่มผู้นำบริษัทฯ ในการมุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการจราจร เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ภายใต้ในแนวความคิด เส้นทางที่คุณไว้ใจได้ “A PATH YOU CAN TRUST” จึงทำให้บริษัทมุ่งคิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมทาง ความปลอดภัยทางการจราจรอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางด้านความปลอดภัยทางจราจรได้อย่างครบวงจร ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ ผนวกกับการบริการอย่างมืออาชีพในการให้คำแนะนำ ปรึกษา รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์จราจรต่างๆ ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลงานมากมายอันเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานราชการ และเอกชนในประเทศไทย

ณ ขณะนี้ด้วยความมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้งเรา ทำให้เราเป็นบริษัทที่ทำงานอำนวยความปลอดภัยครบวงจรที่สามารถทำงานได้หลายอย่างเช่น งานตีเส้นจราจร งานติดตั้งป้ายจราจร งานติดตั้งเสาไฟส่องแสงสว่าง และงานติดตั้งการ์ดเรล เพื่อตอบความต้องการของลูกค้าเราให้ได้มากที่สุด

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นที่จะก้าวเป็นผู้รับเหมาระดับแนวหน้า

ที่น่าเลือกใช้ในบริการตีเส้นจราจร ติดตั้งเสาไฟ ติดตั้งป้ายจราจร และติดตั้งการ์ดเรล

มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ขายชั้นนำ

สำหรับผลิตภัณฑ์พวกอำนวยความปลอดภัย เช่น สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง การ์ดเรล เสาไฟ สีเทอร์โมพลาสติก และหมุดสะท้อนแสงต่างๆ

พันธกิจ

ดำเนินโครงการต่างๆ

ให้เป็นอย่างดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

เน้นความคุ้มค่าของลูกค้า

โดยลูกค้าต้องได้รับบริการที่ดี ในราคาที่ยุติธรรม

เน้นบริการหลังการขาย

ที่คอยใส่ใจในการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า