Portfolio Filter การ์ดเรล

งานติดตั้งการ์ดเรล

การ์ดเรล Guard Rail ใช้สำหรับกั้นตามแนวขอบถนน จุดเสี่ยงตามสายทาง หรือบริเวณถนนที่ใกล้กับคันคลอง เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากยานพาหนะ สามารถคงสภาพใช้งานได้หลังจากถูกชน และสามารถป้องกันความเสียหายหรือลดอันตรายให้แก่ผู้ขับขี่และคนเดินเท้า