โคมไฟ LED (Street Light) ประเภทรุ่น ZONAR – 1

โคมไฟ LED (Street Light) ประเภทรุ่น ZONAR – 1

ประโยชน์ใช้สอย (Solution)

ลดต้นทุนและระยะเวลาสำหรับการติดตั้งระบบควบคุมโคมไฟ ( ลดการเดินสายไฟเพื่อใช้ในการควบคุมโคมไฟแต่ละดวง )
ลดประมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการปรับความเข้มแสงตามระยะเวลา ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 30%

 • นวัตกรรมที่สามารถถอดโคมไฟออกได้ทําให้สามารถบํารุงรักษาได้ตรงจุด
 • บานพับแบบเสียบในแนวตั้งช่วยให้การบํารุงรักษาปลอดภัยยิ่งขึ้น
 • อุปกรณ์ด้านข้างและด้านบน สามารถเอียงได้ -20 ถึง 150 องศk
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของขั้วไฟฟ้ า 42, 60 และ 76 มม.
 • การใช้งานที่ทันสมัยด้วยมาตรฐานการควบคุม NEMA และ Zhaga
 • สินค้า 5 ขนาด เรียงลําดับจาก 25 ถึง 250 วัตต์
 • สามารถใช้ได้กับระบบพลังงานแสงอาทิตย
 • เป็นอุปกรณ์ควบคุมโคมไฟด้วยการสั่งงานจากระบบ AdAM
 • สามารถควบคุมโคมไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมแบบตั้งเวลาเปิด – ปิด ได้ทั้งหมด 5 ช่วงเวลา
 • ควบคุมการเปิด – ปิด ด้วยความเข้มของแสงอาทิตย์
 • ควบคุมความเข้มแสงของโคมไฟแต่ตั้ง 0 – 100% (0-300W)
 • ควบคุมอุณหภูมิแสงของโคมไฟได้ตั้งแต่ 2000 – 5000K
 • สามารถแบ่งการเปิด – ปิด แบบจัดกลุ่ม
 • รองรับผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในประเทศแบบ Sim Card
 • สามารถระบุพิกัดที่ติดตั้งโคมไฟด้วยระบบ GPS
 • สามารถวัดปริมาณการใช้งานกระแสไฟฟ้าของโคมไฟแต่ละดวง
 • สามารถตรวจสอบสถานะ การทำงานของโคมไฟแต่ละดวงได้ โดยส่งค่าไปรายงานผลที่ AdAM
advanced divider

สินค้าที่เกี่ยวข้อง